Dlaczego lipiec i sierpień mają po 31 dni?

Dlaczego lipiec i sierpień mają po 31 dni? Ten fakt budzi niemały zamęt i sprawia trudności w zapamiętaniu długości kolejnych miesięcy. Z pozoru taka liczba dni wydaje się nielogiczna - dlaczego więc właśnie tyle?

Odpowiedź na to pytanie wymaga trochę wyjaśnienia. Aby zrozumieć, dlaczego te miesiące mają taką liczbę dni, musimy sięgnąć do historii. W starożytności kalendarze były tworzone przez ludzi, którzy obserwowali ruchy ciał niebieskich i stosowali je do określania pór roku.

Kalendarz juliański

Został ustanowiony w 45 p.n.e. przez Juliusza Cezara. Zlecił on przygotowanie kalendarza astronomowi Sosygenesowi z Aleksandrii. Kalendarz juliański był ustalony na 365,25 dnia w roku, co odpowiadało rzeczywistemu okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca. Wcześniej obowiązywał kalendarz rzymski, który był zbyt krótki i powodował, że święta religijne przypadały w różnych porach roku.

Cezar dodał do niego 2 nowe miesiące (styczeń i luty) i skrócił inne, aby rok miał 365 dni. Ponieważ jednak rok słoneczny ma około 365,25 dnia, kalendarz rzymski był niedokładny w porównaniu ze środowiskiem naturalnym. W 1582 r. papież Grzegorz XIII zreformował kalendarz, dodając jeden dodatkowy dzień co 4 lata (rok przestępny).

juliusz cezar

Miesiące letnie w kalendarzu rzymskim

Miesiące w kalendarzu rzymskim były podzielone na cztery sezony: zima, wiosna, lato i jesień. Ponieważ Rzymianie uważali pierwszy dzień miesiąca za szczęśliwy, nazywano go kalendami. Jeden rok rzymski składał się ze 12 miesięcy, a każdy miesiąc rozpoczynał się w dniu nowiu księżyca.

Po śmierci Juliusza Cezara , który zginął w 44 roku p.n.e., senat rzymski nadał mu tytuł "Boga", a jego imieniem nazwano czwarty miesiąc roku - Juliusz. Lipiec miał 31 dni.

Następnym władcą, który zmienił kalendarz, był Oktawian August. Zgodnie z jego wolą senat rzymski nadał mu tytuł "Boga" i nazwa sierpnia - August - upamiętniła jego imię. Ponieważ liczba dni w lipcu i sierpniu nie była taka sama, to również w sierpniu dodano jeden dzień. Cesarz August nie mógł być przecież gorszy od Juliusza Cezara, a jego dzień nie powinien być krótszy. Aby liczba dni w roku pozostała taka sama, w lutym skrócono liczbę dni o jeden.

Od tego czasu miesiące mają swoje obecne nazwy, a lipiec i sierpień po 31 dni.

Kultura Rzymu

Kultura cesarstwa rzymskiego, które było jednym z najpotężniejszych imperiów świata w okresie starożytności, towarzyszy nam do dziś. Rzymianie byli znani ze swojej wspaniałej architektury, sztuki i literatury. Kultura Rzymu miała ogromny wpływ na kulturę Europy i całego świata. Kalendarz rzymski, język łaciński i prawo rzymskie są nadal używane we współczesnym świecie.

Rzymianie byli znani ze swojej wspaniałej architektury, która obejmowała budowle publiczne, takie jak łaźnie i teatry, oraz budynki prywatne, takie jak domy i wille. Rzymianie stworzyli również wspaniałe dzieła sztuki, takie jak statuy i mozaiki. Pismo łacińskie było uważane za wizytówkę kultury Rzymu i było używane do napisania wielu dzieł literackich, takich jak poematy i powieści.

Kalendarz juliański, który został stworzony przez Rzymian, jest używany do dziś.