Akt o Usługach Cyfrowych (DSA)

Strona zawiera istotne informacje związane z Aktem o Usługach Cyfrowych (ang. Digital Services Act) - tj. Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

W naszym Sklepie Internetowym występują usługi, które wypełniają definicję usług pośrednich wskazanych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu. Taką usługą jest funkcja pozwalająca na zamieszczanie przez Klientów opinii o produktach.

W trosce o bezpieczeństwo korzystania z naszego Sklepu Internetowego przez Klientów, dochowujemy wszelkich starań, aby eliminować z wyżej wymienionej usługi nielegalne treści niezwłocznie po tym, jak się o nich dowiemy i je zweryfikujemy.


Punkt kontaktowy dla organów oraz odbiorców usługi

Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych oraz dla odbiorców usługi: dsa@edaxo.pl. Komunikacja może odbywać się w języku polskim lub angielskim.


Czym są nielegalne treści?

Nielegalne treści to informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do określonego działania, nie są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem. W szczególności mogą to być:

 1. treści naruszające prawa autorskie,
 2. treści dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste.


Czym są nielegalne treści w opiniach o produktach?

Opinie o produktach można zamieścić pod warunkiem, że oceniany produkt został uprzednio zakupiony i sprawdzony. Dodatkowo zastrzegamy, że możemy niepublikować opinii, które:

 1. wprowadzają w błąd,
 2. zostały napisane w zamian za wynagrodzenie,
 3. zawierają treści reklamowe, marketingowe lub związane z lokowaniem produktu,
 4. zawierają linki do stron internetowych,
 5. naruszają dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego,
 6. zawierają dane osobowe lub inne dane wrażliwe,
 7. nie dotyczą produktu,
 8. zawierają treści wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe.


Zgłaszanie nielegalnych treści

Nielegalne treści można zgłosić mailowo na adres: dsa@edaxo.pl.


Informowanie o nielegalnych treściach

Do nielegalnych treści możemy dotrzeć sami lub możemy otrzymać informację o ich istnieniu od dowolnej osoby lub podmiotu, których zgłoszenia traktujemy priorytetowo.

Nie prowadzimy zautomatyzowanej identyfikacji oraz weryfikacji nielegalnych treści. Wszelkie decyzje w ich zakresie są podejmowane po otrzymaniu informacji przez osoby lub podmioty, które posiadają do tego właściwą wiedzę.


Podejmowane kroki związane z nielegalnymi treściami

Po otrzymaniu informacji o nielegalnej treści uniemożliwimy dostęp do niej lub usuniemy ją. Po otrzymaniu informacji o nielegalnej treści od odbiorcy naszej usługi, możemy również:

 1. ograniczyć widoczność określonych informacji, usunąć je lub uniemożliwić do nich dostęp,
 2. zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części.

Działamy z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców naszych usług oraz prawa do wolności wypowiedzi i informacji. Zainteresowanym osobom danej usługi przekazujemy uzasadnienie, dlaczego ograniczenia zostały przez nas zastosowane.


Zobowiązania prawne

Jesteśmy zobowiązanie do tego, aby w przypadku otrzymania nakazu od uprawnionego organu sądowego lub administracyjnego podjęli stosowne działania w nim określone lub udzielili wskazanych informacji. Jeżeli takie działania będą dotyczyć Ciebie lub przekazanych przez Ciebie treści, poinformujemy Cię o otrzymaniu takiego nakazu w terminie w nim określonym. Jeżeli takiego terminu nie określono, poinformujemy Cię najpóźniej w chwili podjęcia przez nas danych działań.

Po zauważeniu przez nas jakichkolwiek informacji, sugerujących możliwość popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osób, niezwłocznie poinformujemy odpowiednie organy ścigania lub sądowe państwa członkowskiego lub państw członkowskich zainteresowanych sprawą. Dodatkowo, udostępnimy wszystkie dostępne informacje w celu skutecznego działania w tej sprawie. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona interesów naszych Klientów.

Jeżeli zauważysz nielegalne treści, masz prawo je do nas zgłosić. Możesz to zrobić kontaktując się z nami na adres mailowy: dsa@edaxo.pl.

Jeśli jesteś odbiorcą danej usługi, zgłaszasz nielegalne treści oraz nie zgadzasz się z naszą decyzją lub jej uzasadnieniem w zakresie nielegalnych treści, masz prawo złożyć na nie skargę w ciągu 6 miesięcy od daty poinformowania Cię o nich. Skargę możesz złożyć kontaktując się na adres mailowy: dsa@edaxo.pl. Odpowiemy na Twoją skargę tak szybko, jak jest to możliwe i wyjaśnimy zgłoszone przez Ciebie zastrzeżenia.

Jeżeli skarga lub zgłoszenie są bezzasadne, niezwłocznie o tym poinformujemy osobę zgłaszającą. Jeżeli jednak dana skarga lub zgłoszenie powtarza się, pomimo ostrzeżenia wysyłanego do osoby zgłaszającej, mamy prawo zawiesić rozpatrywanie wysyłanych skarg na okres 12 miesięcy.